Iterativ udvikling

Det ligger i vores DNA ikke at lade os blive styret af procesværktøjer. Vi anerkender principperne i ITIL, Scrum, Prince2 etc. – og anvender dem hvis det giver mening i forhold til opgaveløsningen. Vi vil bare helst have lov til at være løsningsorienterede.

Vores tilgang til udvikling af workflow løsninger er baseret på dialog og analyse på tværs af jeres organisation. Det handler om at styrke jeres forretningsprocesser. For at tilbyde jer den optimale løsning skal vi vide så meget som muligt om jer - men gerne via en kort proces. Vi har den holdning at en opgave skal initieres, så snart det giver jer et udbytte. Vi hylder nemlig princippet ”Think Big, Start Small, Fail Quickly, Scale Fast”.

De fleste af vores opgaver udmønter sig i længerevarende samarbejdsrelationer. Vi er altid på udkig efter nye samarbejdspartnere, så kontakt os endelig hvis du er nysgerrig.

Nyhedsbrev