Gentænk jeres workflows

I mange organisationer er medarbejderes tid stadig den mest kostbare ressource. De virksomheder som får mest ud af medarbejderne, er ofte dem som klarer sig bedst i konkurrencen. Vi vil gerne hjælpe jer med at sikre størst muligt udbytte af jeres medarbejdere.

ITX arbejder med at optimere værdien af jeres medarbejdere gennem optimering af gentagne manuelle arbejdsprocesser. Ofte tager vi afsæt i analyse af en helt konkret arbejdsproces hvor I selv har identificeret nogle besværlige eller tidskrævende unødvendige manuelle trin. Ud fra en iterativ udviklingsproces kan vi herfra videreudvide løsningen med det mål at optimere informations- og serviceflowet igennem jeres organisation.

Ved at gentænke jeres workflows opnår I:

  • Forbedrede arbejdsprocesser
  • Hurtigere omløbstid
  • Færre fejl
  • Konsistent og repeterbar udførelse af processerne
  • Mulighed for bedre kundebetjening

Ud over udvikling af kundespecifikke workflow løsninger arbejder vi også med standardværktøjer til serviceautomatisering.

"Vi nedsatte vores manuelle arbejde med 66% med en workflow-løsning fra ITX"

Per Bøch Andersen, APM Terminals