Reducer din supportkø

Vi anbefaler at starte med serviceautomatisering der hvor man hurtigst får et mærkbart udbytte, nemlig i HelpDesk. Iværksæt automatiserede workflows for de mest hyppige sager i HelpDesk, og tilbyd dem som services via medarbejderens Self Service Portal.

Eksempler på services som kan automatiseres:

  • Restore Password – Tilbyd nulstilling af password som en automatiseret service.
  • Onboarding af medarbejder – I kan forudse cirka 80 procent af de kerneydelser som en ny medarbejder har brug for fra første dag, og tilbyde dem som en automatiseret service til HR medarbejderen. De sidste 20 procent kan I vælge at gøre tilgængelig for medarbejderen via Self Service Portalen.
  • Off-boarding af medarbejder – hold styr på sikkerhed, og licenser ved automatisk oprydning når en medarbejder forlader organisationen.
  • Nulstil brugerprofil – automatiser en af de hyppigste opgaver i HelpDesk til afhjælpning af mange Windows-relaterede fejl.

Vi hjælper jer gerne med at analysere hvor i jeres forretning det giver bedst mening at starte automatiseringsprocessen.