On/Off-boarding af medarbejdere

Hvert år skifter gennemsnitligt en fjerdedel af medarbejderne i danske virksomheder til nyt job. For en virksomhed med 1.000 medarbejdere er det 250 personer der skal henholdsvis on- og off-boardes hvert år. Forestil dig hvor meget der kan spares ved at gøre On-/Off-boarding til en automatiseret service der varetager op til 80 procent af den nye medarbejders behov i forbindelse med jobstart.

Eksempler på services:

  • Opret medarbejderen i jeres it-system og tildel de nødvendige it-ressourcer baseret på rolle/funktion
  • Opret medarbejderens e-mailsignatur, og fremsend personalehåndbog via mail
  • Bestil visitkort
  • Opret medarbejderen i jeres lønsystem
  • Giv besked til serviceafdelingen om at fremskaffe skrivebord, kontorstol mv. til den nye medarbejder
  • Bestil blomster eller chokolade til medarbejderen

Tilsvarende giver det mening at have en automatiseret proces for når en medarbejder forlader jeres virksomhed, af hensyn til sikkerhed og økonomi.

  • Luk brugerens adgange ned øjeblikkeligt, så sikkerheden opretholdes
  • Videresend den tidligere medarbejders indkomne mails til en kollega
  • Frigiv softwarelicenser til andre.

On/Offboarding er blot ét eksempel på en manuel proces som kan automatiseres og tilbydes som en automatiseret service i brugerens Self Service Portal. Oftest starter vi med at kigge på jeres supportkø, hvor det giver rigtig god økonomi at automatisere de mest hyppige HelpDesk sager.

Nyhedsbrev