Kontekstbaseret adgang til services/tjenester

Serviceautomatisering handler om at give jeres brugere de fornødne redskaber når de skal bruge dem. Forskellige brugere har forskellige behov, og derfor er det ikke tilstrækkeligt med en konform desktop-oplevelse til alle brugere.

Medarbejderens arbejdsværktøjer afhænger af flere ting som for eksempel jobfunktion, tilhørsforhold samt den aktuelle kontekst som medarbejderen befinder sig i. Det handler ikke blot om at gøre brugeren glad, men i høj grad også om jeres virksomheds sikkerhed. Måske har I kritiske applikationer som brugeren gerne må benytte på arbejdspladsen, men ikke uden for virksomheden. Måske tillader I Facebook derhjemme, men ikke på arbejdspladsen. Det kan vi understøtte.

Tilsvarende gælder for services stillet til rådighed via Self Service Portalen. HR-medarbejderen anvender visse services, som for eksempel on/off-boarding af medarbejdere, mens marketingmedarbejderen skal have adgang til Photoshop via et automatiseret workflow. It-medarbejderen har behov for helt andre services. Alt dette kan vi understøtte.

Når det gælder serviceautomatisering vil vi anbefale dig følgende: Tænk stort, men start småt.

Nyhedsbrev